Click on Links masthead to clear previous query from search box

Thais in Australia: `Oppose human rights abuses by Thai military and government'


Australian Thais protest in Sydney, April 12, 2010. Photos by Thai Red Australia Group.

ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและการละเมิด สิทธิมนุษยชนของกองทัพไทยและรัฐบาล

The following statement by Thai Red Australia Group for Democracy was released at a protest rally in Sydney on April 12, 2010.

“At least 19 people have died and 825 injured as a result of violent clashes in Bangkok Thailand, as troops tried to retake areas from anti-government protesters on 10th of April 2010.”

We, Thai Red Australia Group for Democracy, are deeply concerned over the current situation in Thailand where the military-backed government has declared a state of emergency amidst escalating protests calling for democracy and killed at least 19 people occurring on April 10, 2010. In fulfilling our obligation of human conscience, we feel the crucial need to publicly express our deepest remorse and concern for this tragedy, which has led to the massive deaths of 19 civilians so far, almost all of them meeting their horrific death while under the custody of the Thai armed forces.

We are sense that the responses of the Thai government towards this tragic incident, most notably immediately after the tragedy occurred, have demonstrated a serious deficiency in the government’s level of accountability, undeniably not proportional to the gravest harm done to its own citizens at the hands of state officials “Thai military”.

More importantly, the violence in Bangkok is not a separate incident but part of the chronic problems surrounding the relationship between poor and elite people who supported by military and using all means to scrap democracy in Thailand. The pro-democracy Red Shirts comprised of the majority of the working class, peasantry and poor, have shown their real popularity and mobilising strength which has definitely shaken the royalists and the military. With the broadening of the masses’ support for the Red Shirts, it could be a new and important step in the struggle of the ordinary people in Thailand for the restoration of democracy and social justice.

The government and the army are afraid to face real democratic elections, as they know that they would lose since the majority of the poor support the Red Shirts. Ahbisit and the ruling elite are refusing to call for elections and are trying to buy time and even preparing for a violent crackdown and killed more than 19 people in this tragedy.

In the views of these worrisome condition, we call for:

  1. The immediate resignation of the military-installed Ahbisit government and the holding of fresh democratic elections.
  2. A halt to all forms of violent crackdown against Red Shirt protesters.
  3. Demonstrate greater accountability by all means possible. This includes, but is not limited to, a formal statement of remorse and apologies to the people, especially families of the deceased and the injured.

The Thai Red Australia Group for Democracy, together with pro-Democracy Thais throughout the world, will do all in our power to support the actions of those fighting for Democracy inside Thailand.

ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพไทยและรัฐบาล

แถลงการณ์ ของ กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย

รัฐบาลและกองทัพใช้อาวุธสงครามปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโหดเหี้ยม ในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 19 คนและบาดเจ็บประมาณ 825 คน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553”

      พวกเราในนามของกลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย มีความเป็นห่วงใยอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่อยู่ใต้การบงการของกองทัพและกลุ่มอำมาตย์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้มีการยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ สถานการณ์ในขณะนี้ลุกลามรุนแรงทหารได้ปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนับสิบชีวิตเพียงเพื่อต้องการสลายการชุมนุมของผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตย  ในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ พวกเราขอแสดงความเสียใจและเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อโศกนาฏกรรมความรุนแรงที่เกิดจากการปราบปรามผู้ชุมนุมในครั้งนี้   อันเป็นผลให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง 19 ราย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก  โดยผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเสียชีวิตในสภาพที่โหดเหี้ยม  อันเนื่องมาจากปฏิบัติการณ์โดยใช้ความรุนแรงและไร้มนุษยธรรมที่อยู่ภายใต้การกระทำของกองกำลังของรัฐ คือกองทัพไทย

ภายหลังเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจดังกล่าว รัฐบาลไทยไม่ได้แสดงท่าทีที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะต่อสถานการณ์ความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนจำนวนมากอันเกิดจากการกระทำของทหาร  ซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นการเฉพาะตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง หากแต่เกิดจากปัญหาระหว่างชนชั้นซึ่งเรียกว่า ไพร่ กับ อำมาตย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน จนทำให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้น  โดยกลุ่มอำมาตย์ร่วมกับกองทัพได้ร่วมกันทำลายประชาธิปไตย ส่วนคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจน ชาวไร่ชาวนา กลับเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตบและ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ และส่งผลกระทบต่ออำนาจของกลุ่มอำมาตย์เป็นอย่างมาก การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับคนยากจนของประเทศไทย ที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคม  ในขณะที่รัฐบาลปัจจุบัน กองทัพและกลุ่มอำมาตย์กลับไม่ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งตามกระบวนการ ประชาธิปไตย เพราะเขาทราบดีว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนจนในประเทศไทยคือคนเสื้อแดง ทำให้นายอภิสิทธิ์ และพวกอำมาตย์ไม่ยอมยุบสภาและพยายามซื้อเวลาจนนำมาซื้อการใช้อาวุธสงครามปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ในที่สุด

ท่ามกลางสถานการณ์อันน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนี้ พวกเรากลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลียจึงขอประนามและเรียกร้อง ต่อรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์และผู้บงการทั้งหลาย ดังนี้

1.                  ให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายใต้การบงการของกองทัพและกลุ่มอำมาตย์ ลาออกหรือยุบสภาทันที รวมถึงจัดให้มีการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย

2.                  ให้รัฐบาลหยุดใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงในทันที และเคารพสิทธิในการชุมนุมของประชาชน

3.                  รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งนี้รวมถึงการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในนามของรัฐบาล แสดงความเสียใจและขอโทษต่อประชาชน โดยเฉพาะต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ และดำเนินมาตรการชดใช้อย่างเป็นธรรม อย่างจริงใจและเร่งด่วน

กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลียพร้อมทั้งคนไทยและคนในประเทศออสเตรเลียที่รักประชาธิปไตย รวมถึงเครือข่ายของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั่วโลก จะร่วมกันดำเนินการต่อต้านการรัฐประหาร และสนับสนุนการต่อสู้ของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยและปกป้องชีวิตของพี่น้องร่วมชาติที่จะถูกกองทัพและกลุ่มอำมาตย์ละเมิดสิทธิมนุษยชนจนถึงที่สุดเช่นเดียวกัน

กลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยออสเตรเลีย

12 เมษายน 2553

Powered by Drupal - Design by Artinet