«Ο Οκτώβρης και η Εποχή μας»

«Ο Οκτώβρης και η Εποχή μας», πρόλογος-εισαγωγή-επιμέλεια: Χρήστος Κεφαλής, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2010, σελ. 599, 25 .

Η Οκτωβριανή Επανάσταση υπήρξε ένα ορόσημο του 20ού αιώνα. Οι συζητήσεις και οι διαμάχες που υποκίνησε ήταν οξείες και καθολικές, μη αφήνοντας ανεπηρέαστη καμιά σφαίρα. Όχι λιγότερο σημαντικές ήταν οι μετέπειτα εξελίξεις, από την άνοδο του Στάλιν στη δεκαετία του 1920 ως τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Αυτά τα γεγονότα, αλλά και τα εμφανή αδιέξοδα και οι κίνδυνοι στην εποχή της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, θέτουν επί τάπητος ερωτήματα όπως: Ποιοι παράγοντες επέτρεψαν στους Μπολσεβίκους να καθοδηγήσουν με επάρκεια την επανάσταση; Ήταν αναπόφευκτος ο μετέπειτα εκφυλισμός και αποτελεί αποτέλεσμα του μπολσεβικισμού και διάψευση της μαρξιστικής θεωρίας; Τι από τις θετικές δυνατότητες του Οκτώβρη υλοποιήθηκε και ποιες εναλλακτικές δυνατότητες υπήρχαν ώστε να αποφευχθεί η αρνητική έκβαση;

Η συλλογή “Ο Οκτώβρης και η Εποχή μας” φιλοδοξεί να συνεισφέρει ορισμένες πρώτες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και να δώσει αφορμές για παραπέρα έρευνα, κάνοντας προσιτές στο κοινό άγνωστες πηγές. Τοποθετούμενο στα πλαίσια της μαρξιστικής, προοδευτικής παράδοσης, το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη:

● Κείμενα μπολσεβίκων ηγετών της περιόδου 1917-24 για τον Λένιν και για ποικίλα θέματα της επανάστασης: Ν. Μπουχάριν, Λ. Τρότσκι, Λ. Κάμενεφ, Γκ. Ζινόβιεφ, Κ. Ράντεκ, Α. Λουνατσάρσκι.

● Μεταγενέστερες προοδευτικές μαρτυρίες και αναλύσεις: Χ. Λάσκι, Ε.Χ. Καρ, Α. Αϊνστάιν, Α. Τερζάκης, Μπ. Μπίτι, Μπ. Ράιχενμπαχ, Ρ. Φίσερ, Ε. Φίσερ, Ν. Χρουστσόφ, Μ. Νόιμαν, Ε. Μαντέλ, Τζ. Χάνσεν & Ρ. Μονρό, Μπ. Μπρεχτ, Φ. Κλαουντίν, Γ. Ιωαννίδης, Δ. Σωτηρίου.

● Πρόσφατες συνεισφορές μαρξιστών ερευνητών: Τ. Μαστρογιαννόπουλος, Α. Κλόκε, Ε. Σίχαν, Α. Μπλούντεν, Ά. Τσεν, Έ. Παππά, Ο. Πασχαλινάς, Χ. Κεφαλής, Γ. Τόλιος, Σ. Σέγιερς.

Οι συνεισφέροντες στον τόμο συμφωνούν γενικά στην υπεράσπιση του έργου του Οκτώβρη, την κριτική του σταλινικού εκφυλισμού και τη γόνιμη μαρξιστική αναζήτηση της σοσιαλιστικής προοπτικής στο μέλλον. Κίνητρό τους ήταν η συνειδητοποίηση της ανάγκης να καταπολεμηθεί η σύγχυση των ημερών και να εκτεθούν οι προσπάθειες να εξαχθεί από τα γεγονότα του τέλους του 20ού αιώνα μια δικαίωση του καπιταλισμού ή του σταλινισμού, ώστε να συνειδητοποιηθούν τα πραγματικά διλήμματα της εποχής μας.

Στο κατώφλι του νέου αιώνα, όταν ο καπιταλισμός περνά την πιο βαθιά κρίση του και η νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα εξαπλώνεται, το ενδιαφέρον για την ιστορία του επαναστατικού, κομμουνιστικού κινήματος αναζωογονείται. Η Οκτωβριανή Επανάσταση αποτελεί βασικό σταθμό αυτής της ιστορίας. Η μελέτη της μπορεί να προσφέρει γνώση και αφορμές για τη σύγχρονη ριζοσπαστική σκέψη και δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε με τον επιμελητή (Χρήστος Κεφαλής, chrkefal@otenet.gr) και τον εκδότη (Εκδόσεις Τόπος, http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=166, βιβλιοπωλείο bookstore@motibo.com).

* * *

October and our Age
Prologue-introduction-editorship: Christos Kefalis
Topos editions, Athens 2010,
599 pages, 25€

The October Revolution was a landmark of the 20th century. The discussions and debates it spurred were sharp and universal, influencing all social spheres. No less important were further developments, following Stalin’s rise to power until the dissolution of the USSR.

These facts, together with the obvious impasses and dangers of the barbarous neoliberal age, present us with questions like: Which factors allowed the Bolsheviks to guide the revolution successfully? Was the subsequent disintegration unavoidable and is it a result of Bolshevism itself and of Marxist theory? What part of October’s positive possibilities was realized and were there any prospects to avoid the negative outcome?

The collection October and our Age aspires to contribute some initial answers to the above questions and offer clues to further research, making a number of unknown sources available to the public. Being grounded to the Marxist tradition, the work divides in three parts:

● Texts by Bolshevik leaders of the 1917-24 period, referring to Lenin and various problems of the revolution, by: N. Bukharin, L. Trotsky, L. Kamenev, G. Zinoviev, K. Radek, A. Lunacharsky.

● Later progressive analysis and testimonies: H. Laski, E.H. Carr, A. Einstein, A. Terzakis, B. Beatty, B. Reichenbach, R. Fischer, E. Fischer, N. Khrushchev, M. Neumann, E. Mandel, R. Monroe & J. Hansen, B. Brecht, F. Claudin, Y. Ioannidis, D. Sotiriou.

● Recent contributions by Marxist writers: T. Mastrogiannopoulos, A. Kloke, H. Sheehan, A. Blunden, A. Chen, E. Pappa, O. Pashalinas, C. Kefalis, Y. Tolios, S. Sayers.

The contributors generally agree in defending the work of October, on criticism of Stalinist degeneration and a fruitful search of the socialist perspective in the future. Their motive was the awareness of the need to fight the confusion prevailing in our days and especially expose attempts to infer form the closing facts of 20th century a justification of capitalism or Stalinism, so as to be able to realise the real dilemmas of our epoch.

On the eve of the new century, with capitalism in the midst of its most severe crisis and neoliberal barbarity spreading to the whole world, interest in the history of revolutionary, communist movement is revived. The October Revolution is a major stand of that history. Its study can furnish knowledge and motivation to contemporary radical thought and action.

For further information, please conduct the editor (Christos Kefalis, chrkefal@otenet.gr) or the publisher (Topos Edidions, http://www.toposbooks.gr/contents/eng/index_eng.php, bookstore: bookstore@motibo.com).