Polska

[2010-12-17 -- Lewica.pl/Links International Journal of Socialist Renewal -- Poniższe wystąpienie zostało wygłoszone na pełnym ludzi zebraniu w centrum Sydney 24 listopada 2010r. Pip Hinman była jedną z dwóch mieszkańców, którzy zorganizowali zebranie na wzór rady miasta w odpowiedzi na niepokój w lokalnej społeczności spowodowany projektem ustawy prawicowego parlamentarzysty z Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej Freda Nile'a o zakazie zakrywania twarzy i napisami na sklepie w Newtown "Powiedz burkom nie". Zebrani wysłuchali muzułmańskiego działacza studenckiego, lidera związku zawodowego oraz chrześcijańskiego pastora, którzy byli przeciwni wprowadzeniu zakazu. Wysłuchali oni także jego zwolenników. Rezolucja sprzeciwiająca się zakazowi przeszła większością dwóch trzecich głosów. Kliknij: http://links.org.au/node/2012 aby przeczytać więcej o zebraniu i dyskusji. Zobacz także: Australia – debata o zakazie noszenia burki: czy jeśli nie mogę nosić burki, to nie

Rani Rasiah

2010-12-05 -- Links International Journal of Socialist Renewal/lewica.pl -- 1 maja 1996 Jawatankuasa Sokongan Masyarakat Ladang (JSML), sojusz pracowników plantacji należący do Jeringan Rakyat Tertindas [Sieć Opresjonowanych (JERIT, akronim oznaczający ‘krzyk’), malezyjskie zrzeszenie grup obywatelskich], rozpoczął kampanię na rzecz wprowadzenia minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla robotników. Wzywał on do całkowitego zerwania z opartym na skrajnym wyzysku, kolonialnym systemem wynagrodzeń, w którym robotnikom wypłacano dniówki o wysokości zależnej od rynkowej ceny oleju, pogody i zbiorów - czynników całkowicie niezależnych od pracowników.

Poparcie opinii publicznej dla płacy minimalnej w wysokości 750 ringgitów wzrosło, kiedy w trakcie kampanii rzucono światło na skandaliczny kontrast pomiędzy zamożnymi, acz bezwzględnymi potentatami, a żyjącymi w biedzie i zacofaniu 300 tysiącami pracowników. Co więcej, ujawniono, że największym udziałowcem we wszystkich większych firmach plantacyjnych był rząd, pod przykrywką agencji w rodzaju Permodalan Nasional Berhad i Amanah Saham Nasional.

[2008-07-19]
W ostatnich wyborach w związku zawodowym Narodowa Unia Sił Nauczycielskich (Sindicato Nacional Fuerza Magisterial, Sinafum), skupiającym istotną część nauczycieli, zdecydowane zwycięstwo odniósł Orlando Pérez, zwolennik pozostania Sinafum w federacji związkowej Narodowa Unia Robotników (Unión Nacional de Trabajadores, UNT). Wybory ogłoszono także w Krajowej Federacji Pracowników Sektora Publicznego (Federación Nacional de Trabajadores del Sector Empleados Públicos, Fentrasep), do której należy około 90 proc. urzędników. Mają się one odbyć 1 października. Komisja Krajowa UNT wyznaczyła w sierpniu kongres i wybór nowych władz. Te informacje, podobnie jak pogłębianie się procesu rewolucyjnego, to świetne wiadomości dla wenezuelskich robotników.