Borges: W kierunku demokratyzacji i jedności ruchu robotniczego

[2008-07-19]
W ostatnich wyborach w związku zawodowym Narodowa Unia Sił Nauczycielskich (Sindicato Nacional Fuerza Magisterial, Sinafum), skupiającym istotną część nauczycieli, zdecydowane zwycięstwo odniósł Orlando Pérez, zwolennik pozostania Sinafum w federacji związkowej Narodowa Unia Robotników (Unión Nacional de Trabajadores, UNT). Wybory ogłoszono także w Krajowej Federacji Pracowników Sektora Publicznego (Federación Nacional de Trabajadores del Sector Empleados Públicos, Fentrasep), do której należy około 90 proc. urzędników. Mają się one odbyć 1 października. Komisja Krajowa UNT wyznaczyła w sierpniu kongres i wybór nowych władz. Te informacje, podobnie jak pogłębianie się procesu rewolucyjnego, to świetne wiadomości dla wenezuelskich robotników.

Droga do jedności ruchu robotniczego jest otwarta, a proces demokratyzacji związków zawodowych znacznie się umocnił. Do tej pory procesy te blokowała Boliwariańska Socialistyczna Siła Robotnicza (Fuerza Socialista Bolivariana de los Trabajadores, FSBT), organizacja która przez blisko 15 miesięcy miała wpływ na Ministerstwo Pracy, powodując wielkie szkody dla jedności robotników, wolności związkowych i procesu rewolucyjnego. W wyniku wrogich działań wobec UNT istnieją teraz setki związków, co prowadzi do ekstremalnego osłabienia robotników którym trudniej teraz bronić swoich interesów i walczyć przeciwko szefom.

UNT w procesie odbudowy

W ciągu ostatnich tygodni wszystkie nurty UNT, z wyjątkiem FSBT i grupy Franklina Rondóna znanej jako "Alfredo Maneiro", po raz kolejny powołały ogólnokrajowe władze federacji. W pracach koordynacyjnych uczestniczą różne grupy takie jak Robotnicy w Kolektywach Rewolucyjnych (Colectivos Trabajadores en Revolución, CTR), Nurt Klasowy, Zjednoczony, Rewolucyjny i Autonomiczny (Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autonoma, CCURA), Nurt Cruz Villegas (Corriente Cruz Villegas), Socialistyczna Fala (Marea Socialista), Boliwariańska Siła Nauczycieli (Fuerza Bolivariana del Magisterio) i Robotnicy na rzecz Ojczyzny (Trabajadores por la Patria) wspólnie z branżowymi i regionalnymi związkami, które chcą w tym procesie uczestniczyć. Ich przedstawiciele mają się spotykać raz w tygodniu i będą rozmawiać o problemach dotyczących robotników i ich organizacji. Powołano komisję których celem jest przygotowanie do kongresu na którym ustalony zostanie skład komisji wyborczej. Komisja ta przygotuje wybory które odbędą się na początku 2009 roku. Ma się na nim także odbyć dyskusja na temat robotniczego programu na etapie przejścia do socjalizmu.

To bardzo ważne, że UNT znowu zaczyna funkcjonować, a różnice polityczne między przywódcami różnych nurtów zostały odłożone na bok. Spowodowało to wiele różnych czynników. Warto wyróżnić jednak postawę towarzyszy z Nurtu Cruz Villegas (zdominowanego przez działaczy Komunistycznej Partii Wenezueli) którzy od początku podkreślali rolę jedności i wspólnie z Marea Socialista byli tymi którzy zorganizowali spotkanie z innymi grupami I towarzyszami.

Delegaci z różnych prądów w UNT którzy uczestniczyli w niedawnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, w atmosferze braterstwa, dyskutowali i wymieniali poglądy w celu osiągnięcia jedności i przeprowadzenia wyborów w federacji. Warto też podkreślić, że nowe władze Ministerstwa Pracy również odegrały istotną rolę w zorganizowaniu spotkania poszczególnych grup. Kolejną okazją do spotkania była, organizowane w każdy czwartek w Centro Internacional Miranda, forum na którym dyskutuje się na temat problemów dotykających robotników, gdzie każdy nurt mógł zaprezentować swoje stanowisko, włącznie z FSBT i grupą Alfredo Maneiro.

Nowy etap

Istnieje wiele zadań dla UNT obecnie i w nowym etapie który ta federacja właśnie zaczęła. W tej chwili trwają dyskusję jakie stanowisko powinien zająć ruch związkowy wobec strategicznego sojuszu między prezydentem Hugo Chavezem i biznesmenami ogłoszonym 11 czerwca. Dyskusją tą zainteresowały się dzienniki "Ultimas Noticias", "Diario Vea" oraz telewizja.

Niemniej jednak, istnieje wiele innych tematów do dyskusji które trzeba teraz podjąć. Tematy te to walka z równoległymi związkami zawodowymi, obrona autonomii naszych organizacji i swobód związkowych, obrona płac, walka o redukcję czasu pracy, rady robotnicze, jak zapewnienie kontroli robotników nad środkami produkcji, nowe prawo o bezpieczeństwie socjalnym, propozycje jakie trzeba przedstawić Zgromadzeniu Narodowemu w sprawie zmian w prawie pracy i to jakie elementy podkreślać w robotniczym programie na rzecz socjalizmu.

Jedność robotników, demokratyzacja, legitymizacja naszych organizacji i sprawne funkcjonowanie UNT są instrumentami na rzecz pogłębienia procesu rewolucyjnego aby walczyć z korupcją, biurokracją i z tymi którzy, wspólnie z szefami i imperialistami, chcą przywrócić podziały i nietolerancję z przeszłości. Mam nadzieje, że odrobiliśmy tą lekcję. Jedność, jedność, jedność, tylko w ten sposób możemy zdobyć przestrzeń należącą do robotników. Przestrzeń na rewolucję socjalistyczną.

Stalin Pérez Borges
tłumaczenie: Szymon Martys

Autor jest ogólnokrajowym koordynatorem UNT i członkiem nurtu Marea Socialista (www.mareasocialista.com). Artykuł ukazał się w piśmie "Links - International Journal of Socialist Renewal" (www.links.org.au).